Schade aan jouw huis veroorzaakt door de buren

Beter een goede buur dan een verre vriend, wordt vaak gezegd. En daar zit natuurlijk een belangrijke kern van waarheid in. Een goede relatie met je buren maakt het leven voor iedereen een stuk prettiger, al gaat het maar om kleine dingetjes waaruit blijkt dat je het goed met je buurman of -vrouw kunt vinden. Ze helpen jou met het opzetten van een schutting en jij geeft de buurman weer tips over het installeren van een nieuwe router of televisie. Deze goede relaties kunnen echter van het ene op het andere moment omslaan, zonder dat de partijen dit willen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jij schade aan je huis opmerkt dat is veroorzaakt door je buren. En zelfs wanneer je buren je willen helpen bij het vergoeden van de schade, wil dat soms nog wel eens meer voeten in aarde hebben.

Wie heeft er schuld?

We gaan er voor het gemak even vanuit dat de schade die je hebt geleden niet bewust is veroorzaakt door de buren. Ze hadden een lekkage waardoor er scheuren in jouw muren zijn ontstaan, of jouw huis heeft schade opgelopen na de verbouwing van de buren. Je buren zijn zich van geen kwaad bewust, zij hadden de lekkage zelf niet opgemerkt of hadden keurig volgens de regels verbouwd. Maar toch zit jij met een flinke kostenpost, wie gaat deze schade vergoeden dan? In eerste instantie ben je geneigd om te denken dat het niet de schuld is van je buren, zij konden er ook niets aan doen. Hoewel dat in sommige gevallen wel waar kan zijn, is er hier geen sprake van schuld of onschuld, maar van aansprakelijkheid. 

Het aansprakelijkheidsrecht

Hoewel je buurman niet schuldig is aan het overtreden van de wet, of bewust iets heeft gedaan om jouw huis te beschadigen, is hij volgens de wet wel aansprakelijk voor de geleden schade. In principe regelt de verzekering van de buren dat jij de onkosten vergoed krijgt, maar wat als deze weigert? Je buren proberen mee te werken, maar hun verzekeraar niet. Jouw verzekeraar kan je ook niet helpen, omdat de polisvoorwaarden aangeven dat schade veroorzaakt door een ander is uitgesloten. Al met al een heel vervelende situatie, zeker wanneer je goede relatie met je buren onder druk komt te staan door gedoe met verzekeraars.

Schakel juridische bijstand in

Gelukkig eindigt de strijd niet bij een verschil van inzicht tussen jou en de verzekeraar van je buren. Volgens artikel 6:174 BW is er sprake van risicoaansprakelijkheid en is de verzekeraar van de buurman op grond van de polisvoorwaarden verplicht om de schade veroorzaakt door je buren te vergoeden. Maar hoe kun je verzekeraar zover krijgen om over de brug te komen? Door juridische bijstand in te schakelen kan je samen met een advocaat een brief opstellen waarin je de verzekeraar onder druk zet om te betalen. Kijk eens op www.advocatenkantoorphea.nl om meer te weten te komen over hoe een advocatenkantoor je kan begeleiden tijdens een dergelijk traject omtrent verzekeringsrecht.