Wanneer een verzekeringsadvocaat inschakelen?

Nederland kent een grote diversiteit aan rechtsgebieden. Een van deze rechtsgebieden is verzekeringsrecht. Dit is een veelomvattend rechtsgebied. Betrokkenen kunnen dan ook voor een grote diversiteit aan zaken terecht bij een verzekeringsadvocaat. Om hier een beeld in te krijgen geven we enkele veel voorkomende voorbeelden van zaken waarvoor een verzekeringsadvocaat ingeschakeld kan worden.

Welke ondersteuning bieden verzekeringsadvocaten?

Het geeft voor veel mensen een gerust gevoel als zij weten dat ze kunnen terugvallen op hun verzekering bij een ongeluk of andere tegenslag. Helaas gebeurt het regelmatig dat de verzekeringsmaatschappij de geleden schade niet (volledig) dekt of er een verschil van inzicht ontstaat tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij. Dit zijn situaties waarbij verzekeringsadvocaten een waardevolle ondersteuning kunnen bieden. Een advocaat verzekeringsrecht is immers gespecialiseerd in het behartigen van belangen bij een conflict tussen een verzekerde en een verzekeringsmaatschappij. 

Veel voorkomende geschillen tussen verzekerden en verzekeraars

Er zijn diverse situaties die de basis kunnen vormen van conflicten tussen verzekerden en verzekeraars. Een veel voorkomende situatie is dat de verzekeringsmaatschappij van mening is dat de verzekerde nagelaten heeft om alle relevante feiten en omstandigheden te vermelden. Dit wordt ook wel een “schending van de meldingsplicht” genoemd. Er is volgens de verzekeringsmaatschappij sprake van majoren als er meer schade wordt geclaimd dan daadwerkelijk is geleden. Een ander veel voorkomend onderwerp van discussie is als er volgens de verzekeraar wordt gedaan alsof er schade is geleden (in vaktermen wordt dit fingeren genoemd) of als er volgens de verzekeringsmaatschappij opzettelijk schade is veroorzaakt. In het laatste geval is er sprake van ensceneren. Tot slot valt het opzettelijk onjuist beantwoorden van de vragen van een verzekeringsmaatschappij ook onder verzekeringsfraude.

Waardevolle ondersteuning van een verzekeringsadvocaat

Op het moment dat een verzekeringsmaatschappij de verzekerde van verzekeringsfraude beschuldigd, ontstaat er vaak een ongelijke strijd. Particulieren ervaren het als groot struikelblok om verzekeringsmaatschappijen te benaderen om hun onschuld te bewijzen. Een verzekeringsadvocaat kan hierbij een waardevolle ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit persoonlijke advisering, vertegenwoordiging gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en belangenbehartiging bij een eventuele juridische procedure. Een verzekeringsadvocaat kan bijstand bieden bij iedere verzekeringsvorm.

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering

Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat betrokkenen recht hebben op een vrije advocaatkeuze als zij een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten. Hierdoor hebben zij alle gelegenheid om gebruik te maken van een in verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat. Daarnaast betekent dit dat de verzekeringsmaatschappij moet betalen voor de advocaatkosten en de bijkomende kosten zoals griffierechten en de kosten voor het gebruik maken van een eventuele deurwaarder. Daarnaast heeft de betrokkene door het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering recht op een second opinion bij een verschil van mening met een verzekeraar. Er zijn dus alle mogelijkheden om voor het recht op te komen als er onrecht is aangedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *